PRAWA AUTORSKIE Chivale.Beauty

Prawa Autorskie

Wszystkie treści, materiały i grafiki zamieszczone na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa do tych treści należą do Chivale i/lub jej partnerów oraz licencjodawców.

Zabrania się kopiowania, reprodukowania, dystrybuowania, transmitowania, publikowania, modyfikowania lub wykorzystywania tych treści w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody Chivale. W przypadku naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, Chivale podejmie odpowiednie kroki prawne.

Wszelkie nazwy, znaki towarowe, logo i znaki usług zamieszczone na tej stronie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Korzystanie z nich bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

Chivale zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia treści zamieszczonych na tej stronie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.